Các gia sư được tìm thấy trong vòng bán kính 10km so với vị trí của bạn

Không có gia sư nào được tìm thấy. Vui lòng click "YÊU CẦU TÌM GIA SƯ" để chúng tôi hỗ trợ tìm gia sư

Có {{count}} gia sư phù hợp được tìm thấy

{{tutor.FullName}}

Mã GS: {{tutor.UserCode}}

Giáo viên {{tutor.Sex}} - {{tutor.CurrentWorkPlace}}

Tốt nghiệp trường: {{tutor.GraduateSchool}} - Chuyên ngành {{tutor.Major}}

Sinh viên {{tutor.Sex}} - {{tutor.UniSchool}}

Năm thứ: {{tutor.StudentYear}} - Ngành {{tutor.Major}}

Lớp dạy: {{tutor.ClassTeaching}}

Môn dạy: {{tutor.SubjectTeaching}}

Lương: {{tutor.Salary}}