PANDU - nền tảng kết nối gia sư giỏi với người học, thông qua hồ sơ gia sư người học chủ động lựa chọn gia sư phù hơp với yêu cầu của mình.

Nhu cầu học 1 kèm 1 đang là xu thế và phát triển trong tương lai. Vì nó hướng đến cá nhân hóa trong giáo dục

Dưới đây là những điểm nỗi bật của PANDU.

1/ Tìm gia sư dễ dàng, nhanh chóng, đúng yêu cầu.

Chỉ vài thao tác, bạn có thể chọn 1 gia sư phù hợp, đúng mong muốn qua việc xem chi tiết hồ sơ gia sư.

2/ Duyệt hồ sơ gia sư kỹ lưỡng.

Hồ sơ gia sư hiển thị trên web, đã được Pandu duyệt qua 3 bước (tìm hiểu gia sư, duyệt hồ sơ online và phỏng vấn)

3/ Học thử 2 buổi.

Kiểm tra năng lực người học ban đầu để sau này theo dõi tính hiệu quả học tập. Đồng thời gia sư và người học tìm hiểu nhau có phù hợp hay không.

4/ Tạo hồ sơ gia sư online.

Tạo hồ sơ nhằm mô tả năng lực gia sư, để người học có thể chủ động kết nối. Hồ sơ sẽ được Pandu duyệt để chính thức trở thành gia sư Pandu.

5/ Tìm lớp dạy gần nhât, phù hợp nhất.

Gia sư kết nối trực tiếp với người học hoặc gia sư có thể chủ động tìm lớp dạy phụ hợp nhất, gần nhất.

6/ Tiết kiệm chi phí

Gia sư kết nối trực tiếp với người học hoặc gia sư có thể chủ động tìm lớp dạy phụ hợp nhất, gần nhất.