Có 3 cách để đăng nhập

Cách 1: Sau khi gửi yêu cầu tìm gia sư hoặc đăng ký hocj với gia sư đã chọn, thì tài khoản cũng sẽ được tạo ngay lúc đó.

Phụ huynh, học sinh đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu là số điện thoại đã đăng ký.

Sau khi đăng nhập, phụ huynh - học sinh có thể đổi mật khẩu.

Cách 2: Click vào "Đăng ký" để đăng ký thành viên.

Sau khi đăng ký thành viên, phụ huynh - học sinh sẽ đăng nhập với thông tin tên đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại, mật khẩu đã tạo.

Cách 3: Đăng nhập bằng facebook. Khi click vào Đăng nhập bằng facebook, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và phụ huynh - học sinh đã đăng nhập thành công để chỉnh sửa thông tin. Lần tiếp theo phụ huynh - học sinh tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản facebook.