Để nhận gia sư thành công, người học thực hiện 4 bước sau:
Bước 1: Sau khi gửi yêu cầu tìm gia sư Pandu, người học sẽ đăng nhập để xem thông tin gia sư sẽ nhận với lịch hẹn gặp mặt đã chốt.

Người học đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu là số điện thoại vừa đăng ký tìm gia sư.

Bước 2: Khi nhận được thông tin của phụ huynh, học sinh. Pandu sẽ gọi điện xác nhận với gia sư và phụ huynh.

Bước 3: Gia sư đến gặp phụ huynh, học sinh. Phụ huynh sẽ xác minh một số thông tin sau:

  • Giấy giới thiệu của Pandu (Có thể là file in hoặc file mềm)
  • Thẻ Sinh viên (nếu là sinh viên); bằng cấp (nếu đã tốt nghiệp).
  • Thông tin của gia sư phải khớp với thông tin yêu cầu tìm gia sư (phụ huynh, học sinh đăng nhập để xem)

Bước 4: Sau khi gặp, gia sư không như mong muốn. Phụ huynh, người học có thể liên hệ lại Pandu để Pandu tư vấn gia sư khác phù hợp hơn.