HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH GIA SƯ PANDU

PANDU là nền tảng kết nối gia sư giỏi với người học. Chỉ 3 phút có thể tạo một hồ sơ gia sư đầy đủ thông tin, thể hiện các thế mạnh, năng lực, phương pháp dạy để người học chủ động lựa chọn.

Để hiểu rõ hơn về nền tảng, sau đây Pandu sẽ hướng dẫn cách tạo hồ sơ gia sư trên http://pandu.vn 

Bước 1: Truy cập website http://pandu.vn để đăng ký trở thành gia sư.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin gia sư, để hồ sơ được duyệt. Hồ sơ chỉ được duyệt khi điền đầy đủ thông tin.

(xem chi tiết: Tiêu chí duyệt hồ sơ gia sư)

Bước 3: Trong vòng 4h, gia sư sẽ nhận được thông báo về kết quả duyệt hồ sơ gia sư.

Bước 4: Khi hồ sơ được duyệt, gia sư có thể tìm lớp dạy, hoặc tự động nhận thông báo lớp dạy phù hợp khi có yêu cầu từ người học.

Bước 5: Đăng nhập vào pandu để quản lý lớp dạy, cập nhật lịch dạy,...

Lưu ý:
Khi gia sư đã nhận lớp thành công, phải đăng nhập vào Pandu để cập nhật lại lịch dạy.