HƯỚNG DẪN TÌM GIA SƯ

Bước 1: Lọc gia sư theo yêu cầu

Người học lọc theo từng yêu cầu phù hợp để lựa chọn gia sư đúng yêu cầu. Nếu không có gia sư phù hợp, người học click vào “Yêu cầu tìm gia sư” điền thông tin để chúng tôi cung cấp gia sư khác phù hợp.

Bước 2: Xem hồ sơ gia sư.

Kết quả lọc gia sư hiển thị, người học chọn hồ sơ và xem chi tiết hồ sơ gia sư để gửi yêu cầu.

Bước 3: Đăng ký học, gửi yêu cầu cho gia sư.

Điền đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu cho gia sư.

Bước 4: Xác nhận yêu cầu và gia sư dạy thử 1 buổi.

Pandu sẽ xác nhận thông tin với gia sư và người học, và gia sư sẽ liên hệ người học dạy thử 1 buổi.

Bước 5: Nhận gia sư

Người học vào http://pandu.vn  đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu là số điện thoại đã đăng ký trước đó để xem thông tin gia sư và xác minh khi gặp gia sư.

Khi gặp Gia sư, người học cần xác minh giấy CMND, giấy giới thiệu của Pandu, thẻ sinh viên hoặc bằng cấp.

Bước 5: Đổi gia sư khác (nếu không hợp)

Nếu cả người học và gia sư không đồng ý thì Pandu sẽ liên hệ cung cấp gia sư khác phù hợp.

Bước 6: Đăng nhập đổi mật khẩu và thêm danh sách con.

Phụ huynh đăng nhập vào đổi mật khẩu và thêm danh sách con để tiện cho việc tìm gia sư sau này. Hệ thống sẽ tự động gửi gia sư phù hợp dựa vào thông tin con phụ huynh.