9 tháng 1

QUY TRÌNH NHẬN LỚP

Gia sư đã đăng ký thành viên và được hệ thống duyệt hồ sơ mới có thể NHẬN LỚP DẠY tại Pandu. Nếu gia sư chưa đăng ký thành viên, click vào http://pandu.vn để đăng ký ( Xem hướng dẫn đăng ký trở thành gia sư)

Quy trình nhận lớp được thực hiện 4 bước.

Bước 1: Đăng nhập thành viên

Truy cập vào http://pandu.vn để đăng nhập thành viên và tìm kiếm lớp dạy hoặc xem thông báo nhận lớp (người học gửi yêu cầu).

Hình 1: Đăng nhập thành viên

Bước 2: Nhận lớp dạy.

Sau khi xem chi tiết lớp dạy, gia sư click vào “NHẬN LỚP NÀY” để thực hiện thao tác nhận lớp, sau khi click vào hệ thống sẽ nhận yêu cầu và nhân viên Pandu sẽ liên hệ trực tiếp với gia sư để xác nhận yêu cầu.

Lưu ý: Tất cả các lớp hiển thị ngoài web đều là các lớp chưa giao, vì các lớp đã giao hệ thống sẽ tự động ẩn đi.

Bước 3: Thanh toán lệ phí

Sau khi đã xác nhận yêu cầu thành công, gia sư tiến hành thanh toán để hoàn thành thủ tục nhận lớp và nhận giấy giới thiệu.

Xemc chi tiết: Hướng dẫn thanh toán lệ phí

Nếu Gia sư chưa có lệ phí để thanh toán, có thể lên trung tâm để làm thủ tục gia hạn nợ lệ phí tối đa 30 ngày (Xem chi tiết: chính sách hỗ trợ gia sư)

 

Bước 4: Nhận giấy giới thiệu.

Sau khi chắc chắn xác nhận thanh toán từ gia sư. Gia sư sẽ được nhận giấy giới thiệu theo 2 cách.

Cách 1: Nếu thanh toán qua ngân hàng, giấy giới thiệu sẽ được gửi qua mail gia sư hoặc inbox facebook. Gia sư có thể in ra đem đến gặp phụ huynh. [ Vì phụ huynh cũng có thể xem được thông tin gia sư nhận lớp đến nhận lớp, nên việc 2 bên xác nhận sẽ dễ dàng và an toàn]

Cách 2: Trong lúc làm thủ tục nhận lớp tại Văn phòng làm việc Pandu, gia sư sẽ trực tiếp nhận giấy giới thiệu.

Bước 5: Hẹn gặp người học.

Sau khi nhận giấy giới thiệu, gia sư gọi điện với người học để sắp xếp cuộc hẹn. Gia sư yên tâm về thông tin phụ huynh, vì chúng tôi đã xác nhận. Nếu có gặp sự cố gì, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho gia sư.

Bước 6: Phản hồi cho Pandu kết quả cuộc gặp.

Sau khi gặp mặt người học, gia sư phải phải hồi cho Pandu trong vòng tối đa 2 ngày, để các sự cố xảy ra. Pandu có thể giải quyết cho gia sư nhanh chóng và hoàn phí đúng cam kết.

Bước 7: Cập nhật lại thông tin giảng dạy.

Sau khi nhận lớp thành công, gia sư vui lòng đăng nhập vào http://Pandu.vn để cập nhật thông tin giảng dạy như thời gian rãnh ( thời gian có thể dạy). Vì thông tin gia sư sẽ được công khai để người học tìm, nên rất mong Gia sư cập nhật để người học liên hệ chính xác thông tin.

 

 

Xem thêm:

Hướng dẫn đăng ký trở thành gia sư.

Lệ phí và hoàn phí.

Chính sách hỗ trợ gia sư

Hướng dẫn thanh toán.

Thông tin thanh toán lệ phí qua ngân hàng