6 tháng 5
Người dạy kèm hiệu quả không phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn, hay chỉ số thông minh mà là sự phù hợp, sự thích nghi với từng cá nhân người học. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của một người dạy kèm hiệu quả:
7 tháng 5
Lệ phí nhận lớp của Pandu dao động từ 20% đến 25% trên mức lương tháng đầu tiên của gia sư. Trong năm 2018, Pandu áp dụng chính sách ưu đãi mức phí nhận lớp cho gia sư sinh viên giảm còn 10%, cho gia sư giáo viên, gia sư tự do giảm còn 15%.