9 tháng 1
Hướng dẫn gia sư thanh toán lệ phí nhận lớp tại gia sư Pandu
9 tháng 1
Chỉ 3 bước, gia sư có thể tạo một hồ sơ gia sư pandu. Thông qua hồ sơ gia sư, người học chủ động gửi yêu cầu cho gia sư ở vị trí gần nhất, phù hợp năng lực nhất.
9 tháng 1
Quy trình tuyển gia sư giỏi của gia sư Pandu. Với mục tiêu kết nối cộng đồng gia sư giỏi với người học qua các tiêu về chuyên môn, kỹ năng, nhiệt huyết, đó là thử thách để Pandu hoàn thành để góp phần cho việc cung cấp gia sư dạy kèm qua phương pháp 1 kèm 1
9 tháng 1
Lệ phí nhận lớp tại gia sư Pandu với gia sư sinh viên là 20%, gia sư giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp, gia sư tự do là 25%.