9 tháng 1
Nền tảng kết nối gia sư với người học. Cung cấp gia sư giỏi đến người học. Với các tiện ích như tìm gia sư gần bạn, tìm lớp dạy gần bạn.
9 tháng 1
Hướng dẫn gia sư thanh toán lệ phí nhận lớp tại gia sư Pandu
9 tháng 1
Chỉ 3 bước, gia sư có thể tạo một hồ sơ gia sư pandu. Thông qua hồ sơ gia sư, người học chủ động gửi yêu cầu cho gia sư ở vị trí gần nhất, phù hợp năng lực nhất.
9 tháng 1
Hướng dẫn phụ huynh, học sinh tìm gia sư chất lượng và phù hợp với yêu cầu.