9 tháng 1
Hướng dẫn gia sư thanh toán lệ phí nhận lớp tại gia sư Pandu
9 tháng 1
Chỉ 3 bước, gia sư có thể tạo một hồ sơ gia sư pandu. Thông qua hồ sơ gia sư, người học chủ động gửi yêu cầu cho gia sư ở vị trí gần nhất, phù hợp năng lực nhất.
9 tháng 1
Hướng dẫn phụ huynh, học sinh tìm gia sư chất lượng và phù hợp với yêu cầu.
9 tháng 1
Quy trình tuyển gia sư giỏi của gia sư Pandu. Với mục tiêu kết nối cộng đồng gia sư giỏi với người học qua các tiêu về chuyên môn, kỹ năng, nhiệt huyết, đó là thử thách để Pandu hoàn thành để góp phần cho việc cung cấp gia sư dạy kèm qua phương pháp 1 kèm 1
9 tháng 1
Lệ phí nhận lớp tại gia sư Pandu với gia sư sinh viên là 20%, gia sư giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp, gia sư tự do là 25%.
9 tháng 1
Bảng học phí khi chọn gia sư sinh viên, gia sư giáo viên
8 tháng 1
Pandu cam kết tuyển chọn đầu vào gia sư chất lượng cả về chuyên môn và nhân cách. Gia sư hiển thị trên website http://pandu.vn đã được duyệt theo lộ trình và người học có thể chủ động lựa chọn gia sư phù hợp và đúng yêu cầu. Thương hiệu của mỗi cá nhân gia sư chính là bộ mặt, thương hiệu của Pandu đối với người học. Pandu hướng đến xây dựng cộng đồng gia sư tử tế tại Việt Nam.
8 tháng 1
Pandu cung cấp nền tảng website kết nối gia sư chất lượng với người học là các phụ huynh, học sinh, học viên. Người dùng có thể tìm kiếm nhu cầu dạy và học phù hợp, đúng theo yêu cầu. Chúng tôi đảm bảo các gia sư đã được chọn lọc, phỏng vấn xác minh và phê duyệt trước khi hiển thị lên web Pandu.vn, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ dịch vụ và hành vi nào được đưa ra bởi người học và người dạy, vì gia sư kiểm soát về phương pháp, tư liệu để dạy và học.
8 tháng 1
Giáo dục đúng cách tạo ra nhân tài có nhân cách là phương châm Pandu hướng đến. Phương pháp 1 kèm 1, học với gia sư có nhiều ưu điểm và mang lại hiệu quả cho học sinh, mang lại sự an tâm cho phụ huynh. Cung cấp gia sư chất lượng cho người học là mục tiêu quan trọng nhất của Pandu.
8 tháng 1
Nền tảng kết nối gia sư chất lượng với người học thuộc sản phẩm của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PANDU.