Chúng tôi là PANDU

Giáo dục đúng cách, tạo ra nhân tài có nhân cách.

 

TẠI SAO CHỌN PANDU?

Albert Einstein đã từng nói: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng mình thật sự thấp kém".

Mỗi người học có một mục tiêu học, phong cách học, thế mạnh và năng lực tiếp thu kiến thức khác nhau. Cá nhân hóa trong học tập sẽ giúp người học hướng đến sự tự học hiệu quả hơn và có tư duy độc lập trong việc học tập.

Hướng đến sự tự học là cách tiếp cận đổi mới phương pháp học tập hiệu quả. Người học sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình với sự tự học.

Thấy được phương pháp đúng, hướng đi đúng. Đó là lý do Pandu ra đời.

Pandu ra đời với sứ mệnh triển khai các giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin để tạo ra các nền tảng, sản phẩm hỗ trợ cho người học tự học hiệu quả.

Và, nền tảng kết nối gia sư với người học là sản phẩm đầu tiên của Pandu.

Với lý do, cá nhân hóa trong học tập bằng phương 1 kèm 1 với gia sư sẽ giúp người học hướng đến sự tự học tốt hơn. Người dạy kèm hay gia sư sẽ là người hướng dẫn người học cách học, tư duy độc lập trong học tập.

Pandu làm như thế nào?

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu sâu hơn về phương pháp tự học và dạy học. Chúng tôi đã hoàn thiện sản phẩm đầu tiên “nền tảng kết nối gia sư với người học”

Chỉ vài thao tác phụ huynh, người học có thể chủ động chọn được gia sư phù hợp và ngược lại, gia sư cũng sẽ kết nối được với lớp dạy phù hợp và gần nhất.

Công nghệ chỉ đóng vai trò mang lại trải nghiệm tốt nhất, thuận tiện nhất cho người học, phụ huynh, gia sư. Nhưng, yếu tố quyết định sự thành công của Pandu và yếu tố mang giá trị thực sư cho người học và phụ huynh là CHẤT LƯỢNG GIA SƯ.

Do vậy, chúng tôi luôn đặt mục tiêu tuyển chọn hồ sơ gia sư theo quy trình chuyên nghiệp. Hồ sơ gia sư được kết nối đến người học, phụ huynh phải mang tính chính xác, phù hợp, minh bạch và hơn nữa phải hồ sơ phải chất lượng.

Cuối cùng, sau bao cố gắng sản phẩm đầu tiên của chúng tôi đã ra đời và mang lại nhiều trải nghiệm và giá trị cho khách hàng.